Ivaretar ditt innsamlingsansvar
Ingen faste kostnader, ingen rapportering og ingen overraskelser

Landsdekkende innsamlingssystem
3000 medlemmer, 180 innsamlere, 16 behandlingsanlegg
I dag har vi samlet inn

Ingen miljøgifter på avveie
RENAS har kartlagt hvilke miljøgifter som finnes i elektriske produkter.