Utskriftsvennlig versjon

EE-regelverket


Alle produsenter/importører av EE-produkter er forpliktet av avfallsforskriften. De viktigste pliktene i regelverket er gjengitt under:

Produsenter og importører skal:

• finansiere innsamling og behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet)
• informere om korrekt innlevering og behandling av EE-avfall gjennom bedriftens salgs- og informasjonsmateriell
• rapportere til EE-registeret om omsetning til andre EØS-land, såfremt returselskapet ikke ivaretar rapporteringen
• sikre at mottakerlandets EE-regelverk etterleves ved omsetning til private husholdninger i andre EØS-land

 Forhandlere skal:

• ta imot EE-avfall fra næringsliv og husholdninger, vederlagsfritt fra husholdninger
• sørge for at EE-avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg
• informere om at de tar imot EE-avfall gjennom sitt salgs- og informasjonsmateriell

 Kommuner skal:

• sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud om vederlagsfritt mottak av EE-avfall fra husholdninger
• ta imot EE-avfall fra næringslivet, men kan kreve vederlag for dette
• sørge for at EE-avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg
• informere om avfallshåndtering og eget system for mottak av EE-avfall

Les hele regelverket på Lovdata (avfallsforskriftens kapittel 1).

Oversikt over produkter som omfattes av avfallsforskriften er beskrevet på EE-registerets nettsider.