Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

13.03.2013

Miljøseminar: Miljø som konkurransefaktor i næringslivet


Norske og internasjonale selskaper er i økende grad bevisst sitt miljø- og samfunnsansvar. Bedriftene utvikler nye og mer miljøvennlige produkter, sertifiserer seg og måler og dokumenterer sin bærekraft. Ikke minst ser vi at forbrukere velger grønne alternativ når det er mulig og påvirker produsentene til å ta valg som er bedre for miljøet. Hør hvorfor det lønner seg å tenke miljø i Gamle Logen tirsdag 7. mai.


LES MER

04.03.2013

RENAS reduserer miljøgebyrene fra 1. april


RENAS setter igjen ned miljøgebyrsatsene med virkning fra 1. april. Denne gangen reduseres gebyrene med i gjennomsnitt åtte til ni prosent. Gebyrreduksjonen ble varslet i desember, og etter en omfattende gjennomgang er de nye gebyrsatsene nå klare.


LES MER

28.02.2013

Nordmenn skifter utstyr som aldri før


Sogn og Fjordane er verdens beste fylke til å samle inn brukte elektriske produkter. Dette går frem av årsrapporten til returselskapet RENAS, som i 2012 samlet inn over 53 000 tonn elektrisk avfall. Totalt samles det inn ca. 30 kilo per nordmann årlig, og 94 prosent gjenvinnes og brukes i nye produkter.


LES MER

06.02.2013

Høring om nye stoffer i RoHS 2


EU-kommisjonen ønsker innspill til forslag om å inkludere flere stoffer i RoHS 2 innen 10. februar 2013.


LES MER

Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  ... 53  Neste side