Utskriftsvennlig versjon

Gjenvinning


EE-avfallet RENAS samler inn består av ca. 60 prosent jern. Derfor utgjør jern den største andelen av gjenvunnet materiale. De andre viktigste metallene er aluminium, kobber og messing. I tillegg gjenvinnes blant annet mange plasttyper og glass fra lysrør. I 2011 ble 94,3 prosent av den innsamlede vektmengden gjenvunnet. Det betyr mer enn 45 000 tonn hvert år.

Aluminium
Å gjenvinne aluminium krever bare mellom fem og ti prosent av den energien som er nødvendig for å utvinne og produsere nytt aluminium. Derfor er gjenvinning både lønnsomt og miljøvennlig. RENAS gjenvant ca. 4500 tonn aluminium i 2011.

Jern
Gjenvunnet jern er attraktivt som råstoff for en rekke nye produkter, blant annet armeringsjern. Hvert år gjenvinner RENAS nesten 30 000 tonn jern.

Skumglass
Lysrør omdannes til skumglass, et meget lett, sterkt og isolerende materiale. Disse egenskapene har gjort skumglasset populært i byggebransjen.

Kabelplast
Plast som egner seg for gjenvinning blir for eksempel brukt i nye sprøytestøpte produkter eller folieprodukter, som søppelsekker og lignende.

Kobbergranulat
Kobber lar seg enkelt gjenvinne til nytt råstoff. Det har like gode ledeegenskaper som før og brukes i kabler, høyspenningsprodukter og lignende.

Komponenter tatt ut av produktene (tonn)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Batterier bly 52,1 89,9 76,7 92,1 107,8

135,4

149,1

169,6

Batterier Ni-Cd  25,3 17,5 23,4 26,5 20,9 27,7 31,8 27,9
Kondensator med PCB  125,2 84,5 74,9 91,7 40,6 21,9 27,8 25
Kvikksølvkomponenter  3,5 3,5 5,7 4,1 1,2 1,6 1,7 1,2
Lysrør  838 736,8 780,3 915,0 486,8 460,6 528,1 540,3
Olje og oljeholdig avfall  328 530,5 373,2 431,2 278,3 448,5 353,6 365,4
SF6-anlegg og -komponenter  27,3 38,8 36,5 48,7 25,6 23,1 21,7 25,1